Anerkendende pædagogik

En anerkendende atmosfære

Af Rikke Sværke Madsen, Rie Haslund og børneforsker Erik Sigsgaard

Traditionelt har pædagogik handlet om, hvad barnet kan og har behov for, men anerkendende pædagogik handler også om, hvem barnet er. Det anerkendende perspektiv ligger altså i at se barnet som den, det er, også når det umiddelbart er svært at forstå eller støtte dets konkrete handlinger.

Et særligt miljø
Der er en overordnet helhed i ethvert dagplejehjem - et særligt miljø, en særlig stemning, omgangstone eller fornemmelse. Forældrene er bevidste om den, børnene mærker den, og dagplejeren er med til at skabe den - uanset om det er bevidst eller ej. I dette bestemte miljø indgår en masse forskellige komponenter, som tilsammen skaber lige den stemning, der er i det enkelte dagplejehjem.

Tryg atmosfære i dagplejen
Vi fornemmer og sanser atmosfære. Derfor er atmosfære også kropslig, og det kropslige er små børn især meget sensitive overfor og opmærksomme på. Børn har brug for voksne, der er anerkendende og med til at skabe en god atmosfære. Måske er det endda sådan, at kun hvis de er vant til en god atmosfære, har de mulighed for selv at skabe den på egen hånd. Dagplejerens indsats for at skabe den gode og trygge atmosfære er altså afgørende for børnene nu og her og også på længere sigt. Børn der er vant til en god, tryg og udviklende atmosfære, har bedre forudsætninger for selv at skabe god atmosfære, også når de er sammen med andre børn eller alene i en leg.

 

Billedserie