Det sker i dagplejen

Se de fire film om dagplejen og kom tættere på en typisk dag i dagplejen, hvor hverdagen drejer sig om de små vigtige ting, og hvor det er nærværet med børnene, der er i centrum. 

I dagplejen er der hver dag fokus på omsorgen for det enkelte barn. Med lege, aktiviteter og faste hverdagsrutiner arbejder dagplejeren med at understøtte barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse. Hele børnegruppen deltager og bliver udfordret på et niveau, der svarer til hver deres alder og kunnen, og de vokser med de små sejre, når de oplever mestring af nye færdigheder. 

Herunder kan du se fire film med eksempler på, hvad der sker i dagplejen. Alle film findes også med engelske og arabiske undertekster.  

Leg, aktiviteter og rutiner 
Filmen handler om det pædagogiske læringsmiljø i dagplejen. Den viser børnenes deltagelse i dagens rutiner, aktiviteter, børnefællesskaber og leg.

» Se filmen "Leg, aktiviteter og læring" med engelske undertekster

» Se filmen "Leg, aktiviteter og læring" med arabiske undertekster 

 

Forældresamarbejde 
Denne film handler om samarbejdet mellem dagplejer og forældre. Den viser, hvad forældresamarbejde handler om, og hvad en dansk dagpleje lægger vægt på i mødet og samarbejdet med forældre. Filmen kommer med eksempler på, hvordan dette kommer til udtryk i en dagligdag ved fx hente- og bringe-situationer. Fokus er på dialog og samarbejde med forældrene med fokus på barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse. 

» Se filmen "Forældresamarbejde" med engelske undertekster

» Se filmen "Forældresamarbejde" med arabiske undertekster 

 

Hverdagsrutiner 
Filmen handler om læringsmiljøet og børnefællesskabet i dagplejen. Den viser eksempler på, hvad børn skal lære, og hvordan børn lærer. Fokus er på det brede læringsbegreb og vigtigheden af at inddrage børnenes perspektiver. 

» Se filmen "Hverdagsrutiner" med engelske undertekster

» Se filmen "Hverdagsrutiner" med arabiske undertekster 

 

Forældreinterviews 
Filmen viser nyankomne forældres fortællinger om mødet med dagplejen. Fokus er på mødet mellem barn, forældre og dagpleje, mødet med den nye kultur samt dialogen om gensidige forventninger. 

» Se filmen "Forældreinterviews" med engelske undertekster

» Se filmen "Forældreinterviews" med arabiske undertekster 

 

Filmene er produceret for FOA af VIA University College i samarbejde med Tofu Productions. Formålet med de 4 film er er at styrke samarbejdet og dialogen mellem dagplejen og forældre. 

 

Børneforskeren

Forældrene fortæller