Per Schultz Jørgensen

Kendte rammer og en tryg voksen

Et overskueligt miljø og muligheden for at blive "set" og opbygge sociale relationer er vigtige faktorer for et barn. Her giver dagplejens kombination af et hjemligt miljø og en professionel pasningsform mange fordele, mener børneforskeren Per Schulz Jørgensen.

 

Dagplejen er for mange forældre en tryg og god pasningsform for småbørn. Her er overskuelighed i det lille miljø – familien som model giver børn kendte rammer, og så er der kontakten til en tryg voksen. De forskellige undersøgelser af dagplejen understreger netop, at dagpleje har sin styrke i det overskuelige miljø, hvor børn bliver ”set”, og hvor der bliver knyttet sociale relationer. Dagplejen kan her give et meget vigtigt tilskud til børns udvikling - og et bidrag til styrkelse af deres sociale kompetence.

Social kompetence
Social kompetence handler om at kende de sociale spilleregler, have lært at leve sig ind i og ”læse” forskellige sociale situationer og kunne handle i dem. Noget vigtigt er oplevelsen af selvværd – altså en grundfæstet tro på sig selv.

Nærvær, tryghed og stimulation
Dagplejen kan - når den er bedst – udvikle en særlig livsform, der forener en hjemlig ramme med en professionel pasningsform. Her kan dagplejen udvikle sig til en livsform præget af nærvær, tryghed og stimulation. Og i en verden, hvor der ofte opleves pres og forskellige former for belastning kan dagplejen være den trygge og udviklende base for mange børn.
Krav der kan honoreres
Et andet vigtigt krav til kvalitet i børns liv er udvikling og udfordring. Børn skal møde krav, de kan honorere, de skal opleve glæde ved at kunne klare kravene og derigennem selv udvikle kompetencerne. På det sproglige område, på det sociale, på det intellektuelle – og på adskillige andre områder.
Men kvalitet er mere end det – der skal også være tale om et socialt og kulturelt godt miljø, hvor der er sammenhæng, fællesskab og tydelige normer og værdier. Båret af en voksen, der er synlig som menneske – og troværdig i sine tætte relationer til børn. Dagplejen har god mulighed for at leve op til disse krav.

» Læs om den tætte forældrekontakt (pdf)

 

Om forfatteren

Per Schultz Jørgensen er professor og tilknyttet Danmarks Pædagogiske Universitet. Han er forfatter til bogen "Dagplejen, Livsform og relation" og medforfatter til "Familie og børn i en opbrudstid". Han har tidligere været formand for Børnerådet.

Billedserie